dd

»    Home


Leading Info Tool is een jonge dynamische onderneming met als doel om ondernemingen op elke plek in de wereld via internet inzicht te geven in hun bedrijfsprocessen met de daarbij behorende kengetallen op financieel, HRM en strategisch onderdelen binnen het bedrijfsproces.

Enkele door Leading Info Tool beantwoording van de navolgende vragen:
  • Wat is onze kostprijs?
  • Zijn wij nog wel concurrerend?
  • Hebben wij onze organisatie nog onder controle?
  • Investeren: wat zijn de consequenties voor de kostprijs?
  • Sturen wij wel op cijfers of op gevoel?
  • Wie van onze collega’s is de medewerker van het jaar?
  • Rendeert elke afdeling optimaal?
  • Wat voor omzet moet ik behalen indien ik bijvoorbeeld 10 medewerkers ontsla?
  • Wat voor gevolgen heeft het voor de kostprijs indien het ziekteverzuim daalt c.q. stijgt?

“Laat ons uw ondernemersgevoel
waar ook ter wereld onderbouwen met cijfers”